Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Rhadamanthys

Rhadamanthys en zijn broers, Sarpedon 1 en Minos 1, zijn de zoons van Zeus die op Kreta verwekt werden nadat de Oppergod, in de gedaante van een witte stieren, de beeldschone Europa 2 op zijn rug uit Phoenicië had ontvoerd. Op het eiland aangekomen brengt Zeus drie lange nachten met het meisje door, en gaf haar toen aan de koning op het eiland, Asterius 3. Die nam Europa 2 liefdevol in zijn huis op, trouwde met haar, en werd negen maanden later pleegvader van de drie stiefzoons die hij liefdevol opvoedde, alsof het zijn eigen kinderen waren. Er zijn echter ook schrijvers die stellen dat Sarpedon 1 een andere vader of moeder had, en dus een halfbroer van Rhadamanthys is.

Broederstrijd

Zodra de drie broers volwassen worden krijgen ze echter een conflict met elkaar omdat ze alle drie verliefd werden op de mooie Miletus 1, die ook wel Atymnius 3 werd genoemd. Miletus 1 geeft echter de voorkeur aan Sarpedon 1 waarna de jaloerse Minos 1 ten strijde trekt tegen zijn broer. Minos 1 is tijdens dit gevecht de sterkste waardoor Sarpedon 1 Kreta moet verlaten en in een ander land gaat wonen. Kort daarna overlijdt koning Asterius 3, zonder zelf een zoon verwekt te hebben, en laat op zijn sterfbed het koninkrijk na aan Minos 1, terwijl Rhadamanthys, vanwege zijn wijsheid en rechtvaardigheid, als wetgever op het eiland werd aangesteld. Bij geschillen tussen de bewoners trad Rhadamanthys bovendien op als rechter.

Wetgever en rechter

De wijze Rhadamanthys

Tijdens deze rechtszaken nam hij rechtvaardige besluiten en deelde onverbiddelijke straffen uit aan rovers, Goddeloze mensen, en alle andere boosdoeners. Rhadamanthys kwam ook in het bezit van veel eilanden en een groot deel van de zeekust van Azië, omdat de bewoners zich uit vrije wil bij hem aansloten vanwege zijn rechtvaardigheid. Aan Erythrus, een zoon die Rhadamanthys bij een onbekende vrouw verwekte, schonk hij bovendien het koningschap over een stad en noemde die, naar hem, Erythrea. Ook zijn generaals schonk Rhadamanthys een eiland of een stad omdat hij zelf geen behoefte aan regeren had en zich liever bezig hield met het opstellen van wetten.

Rechtvaardigheid

Eén van de belangrijkste wetten die Rhadamanthys opstelde betrof het doden uit noodweer. Wanneer iemand zich verdedigde tegen een ander, die als eerste handtastelijk was geweest, en hem doodde, kreeg hij volgens deze wet geen straf opgelegd. Ook zijn uitspraak Wie kwaad zaait, zal kwaad oogsten werd als ware rechtvaardigheid beschouwd en mocht de benadeelde de veroorzaker hetzelfde behandelen als hem in eerste instantie was aangedaan. Vooral door deze uitspraken werd Rhadamanthys beroemd in heel de wereld en kregen zelfs de Goden respect voor zijn wijsheid.

De roem van Rhadamanthys riep echter de afgunst op van zijn broer Minos 1. Deze wil Rhadamanthys uiteindelijk uit de weg hebben en stuurt hem naar het verste deel van zijn gebieden, waardoor hij geen last van Rhadamanthys meer had. Zo komt hij uiteindelijk in Boeotië terecht, waar Rhadamanthys een bezoek brengt aan Tityus, de zoon van Gaea. Volgens Apollodorus trouwt Rhadamanthys in Boeotië, na de dood van Amphitryon, met Alcmene en ging met haar in Ocalea wonen. Volgens andere schrijvers trouwde Rhadamanthys pas met Alcmene nadat hij zelf was gestorven, en net als zijn broer Minos 1 door Zeus, vanwege zijn wijsheid, als rechter in de Onderwereld werd aangesteld.

Daar oordeelt Rhadamanthys elke nieuweling die in de Onderwereld arriveert, en spreekt een straf of beloning uit die in overeenstemming was met de daden die de dode tijdens zijn leven had gepleegd. Zo werden mensen die een uiterst vroom en godvruchtig leven hadden geleid naar de Elyseese Velden gestuurd, en misdadigers naar het donkerste gedeelte van de onderwereld. Als deze misdaden zeer wreed waren geweest, of de bewuste persoon de Goden zwaar voor het hoofd had gestoten, werden ze daar bovendien blootgesteld aan een eeuwigdurende marteling. Zo bleef Rhadamanthys ook na zijn dood oordelen en straffen uitdelen, die door zijn ‘slachtoffers’ nooit werden aangevochten omdat ze altijd rechtvaardig waren.

Stamboom:

Zeus Europa 2 - -
Rhadamanthys -
Erythrus

Zeus Europa 2 Electryon 1 Anaxo 1 / Eurydice 8
Rhadamanthys Alcmene
-

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz