Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Sisyphus

Sisyphus uit Thessalië is een zoon van koning Aeolus 1, die na de zondvloed als eerste over de Aeoliërs regeerde, en zijn vrouw Enarete. Het is een kinderrijk gezin want Sisyphus heeft acht broers en vijf zussen die allen tot de Aeoliden gerekend worden. Sisyphus groeit op tot een uiterst slimme maar goddeloze man, die altijd ruzie had met zijn even goddeloze broer Salmoneus.

Ruzie met Salmoneus

Zodra Sisyphus volwassen is verlaat hij zijn ouderlijk huis en gaat op de landengte van Corinthe wonen, waar hij de stad Ephyra 2 stichtte. Al die tijd bleef Sisyphus ruzie voeren met zijn broer Salmoneus, en vroeg op een gegeven moment aan Apollo hoe hij zijn broer het beste kon doden. Sisyphus kreeg als antwoord dat wanneer hij kinderen verwekte bij Tyro, de dochter van zijn broer Salmoneus, die kinderen hem zouden wreken. Dit advies werd opgevolgd door Sisyphus en deelt een paar keer het bed met Tyro, waarna ze moeder werd van twee zoons. Maar toen Tyro later de voorspelling hoorde doodde ze beide kinderen.

huwelijken

Hierna trouwt Sisyphus met de Plejade Merope 2, de dochter van Atlas, en verwekt bij de Nimf een zoon Glaucus 2, die later de vader zou worden van Bellerophon. Kort daarna werd Merope 2, die spijt had van haar huwelijk met een sterveling omdat al haar andere zussen met een God waren getrouwd, door de Goden in een Sterrenbeeld verandert en bleef Sisyphus als weduwnaar achter. Volgens enkele oude schrijvers werd Sisyphus hierna de vader van Leda, die hij bij Panteiduia verwekte. Als ook Glaucus 2 een trieste dood sterft organiseert Sisyphus Spelen ter ere van zijn zoon, die later bekend zouden komen te staan als de Isthmische Spelen. Volgens andere schrijvers stelde hij deze Spelen echter in ter ere van Melicertes, de zoon van Athamas 1.

Veediefstal

De straf van Sisyphus in de Onderwereld

In de tussentijd werd Sisyphus door zijn slimheid steeds rijker en kwam in bezit van grote aantallen vee. Deze kuddes werden echter telkens geplunderd, maar konden de herders niet achterhalen wie de dief was. Sisyphus was er echter van overtuigd dat dit Autolycus 1 was omdat diens kuddes steeds groter werden. Om hem te vangen zette Sisyphus merktekens op de hoeven van zijn vee. Zo ontdekt hij dat Autolycus 1 werkelijk de dader was, en ging naar hem toe om zijn vee terug te halen. Terwijl hij daar verbleef verleidde hij Anticlea, de dochter van Autolycus 1, en maakte haar zwanger. Door haar vader werd ze korte tijd later als vrouw aan Laertes gegeven, en baarde hem Odysseus.

Straf in de Onderwereld

Zo muntte Sisyphus uit in vindingrijkheid en bedrog, en werd eveneens een vaardig voorspeller door zijn slachtoffers goed te bestuderen. Zo ziet Sisyphus eens hoe Zeus de Nimf Aegina 1 weet te verschalken, en vertelt dit tegen Riviergoden Asopus 1, als die naar zijn dochter op zoek is. Zeus wordt hierover zo kwaad op Sisyphus dat hij hem in de onderwereld werpt, en daar zwaar laat boeten voor zijn verraad. In de Tartarus moet Sisyphus eeuwigdurend een zwaar rotsblok tegen een helling opduwen en over de top zien te rollen. Maar hoe hevig Sisyphus zich ook inspant, het rotsblok valt elke keer terug als hij bijna bij de top is, en moet dan weer opnieuw onderaan de helling beginnen.

Stamboom:

Aeolus 1 Enarete Atlas Pleione / Aethra 2
Sisyphus Merope 2
Glaucus 2

Aeolus 1 Enarete Salmoneus Alcidice
Sisyphus Tyro
2 Zoons

Aeolus 1 Enarete - -
Sisyphus Panteiduia
Leda

Aeolus 1 Enarete Autolycus 1 Amphithea 3
Sisyphus Anticlea
Odysseus

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz