Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Styx - Stygisch Water

Styx is één van de vele Goden die ontstonden vlak na het ontstaan van de Aarde. Volgens Hyginus werd Styx geboren uit de verbinding tussen de Oergoden Erebus (Duister) en Nyx (Nacht). Volgens Hesiodus baarde Nyx deze Godin zonder tussenkomst van een mannelijke God. Hesiodus, en enkele andere schrijvers, stellen echter dat Styx, als Riviergodin, een dochter van Oceanus en Tethys was. Zij is de verpersoonlijking van de rivier Styx, een aftakking van Oceanus, die door de Onderwereld stroomt.

Huwelijk met Pallas 1

Als oudste dochter van Oceanus en Tethys trouwt Styx met Pallas 1, de zoon van de Titaan Crius en zijn vrouw Eurybia 1 (of Coeus 1 en Phoebe 1). Deze verwekt bij haar de kinderen: de dochters Nike 1 (Overwinning) en Scylla 1, en drie zoons, Cratos (Kracht), Zelos (Wedijver) en Bia (Geweld). Daarnaast zouden ook Afgunst, en alle Fonteinen en Meren op Aarde afkomstig zijn van dit ouderpaar. Op advies van hun moeder Styx zijn Cratos en Bia altijd in de buurt van Zeus te vinden ter bescherming en ondersteuning van diens macht.

Steun aan Zeus

Syx, de Godin van de Eed

Als Zeus van plan is om de Titanen aan te vallen roept hij alle Goden naar de Olympus en vraagt om hun steun. Styx met haar kinderen is daar als eerste aanwezig om Zeus aan te horen. Deze verklaarde: ‘Wie van de Goden aan mijn kant wil strijden tegen de Titanen, wordt van geen enkel voorrecht beroofd, en ik beloof dat iedereen in bezit van de eer blijft die hij altijd bezat onder de Goden. Wie door Cronus van eer werd beroofd of zijn voorrechten verloor, geef ik eer en voorrecht terug, naar wat wet en gebruik is.’ Styx zegt hem als eerste van alle aanwezigen haar steun toe.

Eed van Styx

Als dank dat zij, samen met haar kinderen, hebben meegevochten in de strijd tegen de Titanen stelt Zeus in dat als er een eed afgelegd moet worden, dit moet gebeuren bij het water van haar rivier. Als er een geschil dreigt onder de Goden of een God verdacht wordt van bedrog, stuurt Zeus Iris 1 naar Styx om een beker ijskoud water uit haar rivier te halen, om de aflegger van de eed te laten zweren bij dit water.

De God die van dit water plengt en het waagt meineed te zweren, blijft van zijn adem beroofd, een vol jaar lang machteloos liggen. Hij mag nooit meer deelnemen wanneer er ambrozijn of nectar wordt genuttigd. Hij ligt daar zonder te ademen of te spreken, waar hem een bed is gespreid, overmand door een bedwelmende slaap. Maar als hij deze bezoeking een vol jaar heeft verdragen, volgt een nog veel ergere kwelling. Hij wordt negen jaar verbannen uit het gezelschap van de Goden, en mag niet meer deelnemen aan de bijeenkomsten van de Goden. Hij mag negen jaar lang niet deelnemen aan hun maaltijden tot het tiende jaar. Pas dan maakt hij weer deel uit van het beraad der de Goden. Zo is de eed, door de Goden bepaalp, bij het eeuwige water van de Styx.

Verwekking Persephone 1

Volgens de schrijver Apollodorus heeft Zeus ook eens een kortstondige relatie met Styx. Uit deze verbintenis zou de Godin Persephone 1 zijn geboren. De meest gangbare mythe is echter dat Demeter de moeder van Persephone 1 is in plaats van Styx.

Stamboom:

Erebus / - / Oceanus Nyx / Nyx / Tethys Crius / Coeus 1 Eurybia 1 / Phoebe 1
Styx Pallas 1
Nike 1, Cratos, Zelos, Bia, Scylla 1, Afgunst, Fonteinen, Meren

Erebus / - / Oceanus Nyx / Nyx / Tethys Cronus Rhea
Styx Zeus
Persephone 1

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz