Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Tethys

Tethys, de titanide

Tethys is één van de twaalf Titanen die kort na het ontstaan van de Aarde werden geboren. In totaal waren er zes mannelijke en zeven vrouwelijke Titanen met de namen: Coeus 1, Crius, Cronus, Dione 1, Hyperion 1, Iapetus 1, Oceanus, Phoebe 1, Rhea, Mnemosyne, Theia en Themis. Over hun ouders verschillende de meningen maar is de meest gangbare dat dit Oergoden Uranus (hemel) en Gaea (aarde) waren. In een enkele mythe (van de schrijver Hyginus) worden ook andere namen genoemd zoals Aether en Gaea of een Cureet, van het eiland Kreta, en zijn vrouw Titaea, naar wie de Titanen vernoemd werden. Tethys trouwt met haar oudste broer, Oceanus, en gaat samen met hem in het uiterste westen wonen, in een prachtig paleis, dat in een grot onder water is gebouwd.

Titanenstrijd

Elk van de Titanen was een uitvinder van zaken die ten goede kwamen aan de eerste mensen, het Gouden Geslacht, en vanwege de weldaden die zij aan hen verleenden eeuwige roem toegekend kregen. Daarnaast vertegenwoordigen de Titanen de natuur waarbij Oceanus en Tethys vooral de bron van al het water op Aarde symboliseerden. Hoewel al deze Titanen aan het begin in vrede en harmonie met elkaar leefden ontstaat er toch ruzie vanwege de daden van hun vader Uranus. Deze sloot zijn oudste kinderen, de Hecatoncheires en Cyclopen, vanwege hun vreeswekkende uiterlijk, direct na hun geboorte op in hun moeder Gaea. Gaea was hier zo kwaad over dat zij haar andere kinderen, de Titanen, opstookt om hun vader aan te vallen.

Van de mannelijk Titanen is alleen Cronus bereid om zijn moeder te helpen, terwijl de anderen van een enorme vrees vervuld worden. Dan geeft Gaea aan Cronus een stalen sikkel waarmee hij het geslachtsdeel van Uranus moet afsnijden als hij met haar het bed wil delen. Dan slaat Cronus vanuit een hinderlaag toe waardoor de andere mannelijke Titanen moed vatten, zij Uranus aanvallen, en hem beroven van de macht. Alleen Oceanus neemt niet deel aan deze strijd en houdt zich, samen met zijn vrouw en de andere vrouwelijke Titanen, afzijdig van deze machtsstrijd.

Kinderen

Tethys blijkt een uiterst vruchtbare vrouw te zijn en, samen met Oceanus, zet ze zesduizend kinderen op de wereld. Deze zouden zich over heel de wereld verspreiden en de hoeders en hoedsters van al het water op aarde worden. De zoons zouden, als Riviergoden, verantwoordelijk worden over de rivieren terwijl de vrouwen, als Oceaniden, de overige bronnen en fonteinen voor hun rekening namen.

De namen van de drieduizend Riviergoden zijn, onder andere: Achelous, Acheron, Aegaeus, Aesepus 2, Aldescus, Almo, Alpheus, Anapis, Asopus 1, Axius 1, Boagrius, Caicus 1, Calpes, Cayster, Cebren, Cephisus 1, Cocytus, Crinisus, Cydnus, Enipeus, Erasinus, Eridanus 1, Euphrates 1, Evenus 3 (Lycormas 1), Ganges, Granicus 1, Haliacmon, Halys 3, Heptaporus, Hermus 2, Iardanus 1, Ilissus, Inachus 1, Indus 1, Ismenus 3, Istrus 2, Ladon 2, Lamus 1, Meander 1, Meles 2, Nessus 2, Nilus (Nijl), Orontes 1, Parthenius, Peneus, Phasis 1, Phlegethon, Phyllis 2, Rhesus 2, Rhodius, Sangarius, Satnioeis, Scamander (Xanthus 1), Selleis, Simois 1, Sperchius 1, Strymon 1, Tanaes, Thermodon, Tigres en Titaresius.

De Oceaniden

Enkele van de drieduizend Oceaniden waren: Acaste 1, Admete 2, Adrastia, Aethra 2, Amphiro, Amphitrite 1, Argia 3, Asterodia 2, Calligenia, Callirhoe 1, Calypso 3, Caphira, Cerceis, Chryseis 3, Clymene 5 (Asia 1), Clytia 1, Dione 3, Dirce, Doris 2, Eidothea 2, Electra 1, Ephyre 2, Euagoreis, Eudore 2, Europa 4, Eurynome 1, Galaxaure, Hesione 3, Hippo 2, Iache, Ianeira 2, Ianthe 1, Idyia, Leucippe 4, Melia 1, Meliboea 2, Melite 4, Melobosis, Menestho, Menippe 2, Merope 5, Metis 1, Neda 1, Ocyrhoe 1, Pasiphae 2, Pasithoe, Peitho 1, Periboea 9, Perseis 1, Petraea, Phaeno, Philyra 1, Pleione, Plexaure 2, Pluto 1, Polydora 2, Polyxo 5, Prymno, Rhodia 2, Rhodope 1, Stilbe 1, Telesto, Thoe 2, Titanis, Urania 2, Xanthe 1 en Zeuxo. Deze Nimfen zouden later, met hulp van Apollo, vele sterfelijke jongemannen tot mannen maken. Naast al deze Oceaniden verwekten Oceanus en Tethys, volgens een enkele mythe, ook nog de Abstracte Godin Tyche.

Daden

Samen met Oceanus is Tethys, na Uranus en Cronus, trouw aan de nieuwe heerser over Hemel en de Aarde, Zeus en zijn vrouw Hera. Maar vooral Hera dragen zij een warm hart toe. Zo treden zij op als pleegouders van Hera wanneer Zeus zijn strijd om de macht voert met Cronus. Maar later, als Zeus weer eens met een andere vrouw het bed heeft gedeeld, steunen zij Hera door haar tegenstanders tegen te werken. Zo verbieden zij onder andere het Sterrenbeeld Callisto om onder te gaan, en moet zij eeuwig aan de hemel stralen, omdat ze eens het bed heeft gedeeld met Zeus.

Maar ook andere stervelingen kunnen op de hulp van Tethys rekenen. Zo vangt zij Aesacus op in haar golven wanneer deze zelfmoord wil plegen en van een rots in zee springt. Zachtjes vangt Tethys hem op, geeft hem uit medelijden vleugels, en verandert Aesacus in een Duikereend die zijn voedsel, onder water duikend, in zee verzamelt. Ook Glaucus 7 verlost ze van zijn sterfelijkheid door hem met helder stromend water te reinigen en hem als Watergod in hun gelederen op te nemen. Verder vangt ze elke dag Zonnegod Helius op in haar armen, nadat deze zijn rit door de hemel met de zonnewagen heeft volbracht en in de oceaan ondergaat. Maar diens zoon Phaethon 1 kan Tethys niet redden wanneer deze door Zeus met bliksems uit de zonnewagen wordt geslingerd. Verdrietig over zijn dood verzamelt Tethys nog wel de brokstukken van het juk, en de as van de jongen.

Stamboom:

Uranus / Aether / Cureet Gaea / Gaea / Titaea Uranus / Aether / Cureet Gaea / Gaea / Titaea
Tethys Oceanus
Riviergoden: Achelous, Acheron, Aegaeus, Aesepus 2, Aldescus, Almo, Alpheus, Anapis, Asopus 1, Axius 1, Boagrius, Caicus 1, Calpes, Cayster, Cebren, Cephisus 1, Cocytus, Crinisus, Cydnus, Enipeus, Erasinus, Eridanus 1, Euphrates 1, Evenus 3 (Lycormas 1), Ganges, Granicus 1, Haliacmon, Halys 3, Heptaporus, Hermus 2, Iardanus 1, Ilissus, Inachus 1, Indus 1, Ismenus 3, Istrus 2, Ladon 2, Lamus 1, Meander 1, Meles 2, Nessus 2, Nilus (Nijl), Orontes 1, Parthenius, Peneus, Phasis 1, Phlegethon, Phyllis 2, Rhesus 2, Rhodius, Sangarius, Satnioeis, Scamander (Xanthus 1), Selleis, Simois 1, Sperchius 1, Strymon 1, Tanaes, Thermodon, Tigres, Titaresius
Oceaniden: Acaste 1, Admete 2, Adrastia, Aethra 2, Amphiro, Amphitrite 1, Argia 3, Asterodia 2, Calligenia, Callirhoe 1, Calypso 3, Caphira, Cerceis, Chryseis 3, Clymene 5 (Asia 1), Clytia 1, Dione 3, Dirce, Doris 2, Eidothea 2, Electra 1, Ephyre 2, Euagoreis, Eudore 2, Europa 4, Eurynome 1, Galaxaure, Hesione 3, Hippo 2, Iache, Ianeira 2, Ianthe 1, Idyia, Leucippe 4, Melia 1, Meliboea 2, Melite 4, Melobosis, Menestho, Menippe 2, Merope 5, Metis 1, Neda 1, Ocyrhoe 1, Pasiphae 2, Pasithoe, Peitho 1, Periboea 9, Perseis 1, Petraea, Phaeno, Philyra 1, Pleione, Plexaure 2, Pluto 1, Polydora 2, Polyxo 5, Prymno, Rhodia 2, Rhodope 1, Stilbe 1, Telesto, Thoe 2, Titanis, Urania 2, Xanthe 1, Zeuxo en Tyche

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz