Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Thyestes 1

Thyestes 1 is de zoon van Hippodamia 5 en Pelops uit Mycene in Argolis. Zijn grootvader was de beruchte Tantalus 1 die in de Onderwereld een zware kwelling moet ondergaan vanwege zijn vele misdaden. Thyestes 1 heeft drie zussen; Astydamia 1, Lysidice 1 en Nicippe 1, en vijf broers; Alcathous 3, Copreus, Hippalcimus, Pittheus en Atreus. Daarnaast heeft Thyestes 1 nog een stiefbroer Chrysippus 2 die zijn vader Pelops bij een onbekende vrouw verwekte.

Dood van Chrysippus 2

De moord op Chrysippus

Tijdens de Nemeïsche spelen wordt Chrysippus 2 door Laius 1 ontvoerd, die hevig verliefd op de jongeman was geworden. Pelops laat dit niet op zich zitten en begint een oorlog met Laius 1 om zijn zoon terug te krijgen. Pelops wint de strijd en brengt Chrysippus 2 terug naar huis. Maar ook Hippodamia 5, de vrouw van Pelops, koesterde warme gevoelens voor haar pleegzoon. Chrysippus 2 weigerde echter haar terwille te zijn, waarna Hippodamia 5 haar zoons, Atreus en Thyestes 1, opstookt om hun stiefbroer te vermoorden. Na de moord moeten de broers vluchten als Pelops, die dol was op zijn zoon, de waarheid ontdekt en beschuldigt hij Hippodamia 5. Bang om verstoten te worden pleegt Hippodamia 5 vervolgens zelfmoord.

Overspel met Aerope

Terwijl de twee broers in het buitenland verblijven, trouwt Atreus met Aerope en wordt bij haar vader van de zoons Agamemnon en Menelaus. Hij groeide uit tot een uitstekende fokker van paarden, maar had ook vele kuddes schapen die hij steeds groter probeerde te maken. Atreus beloofde dan ook Artemis het mooiste dier uit zijn kuddes aan haar te offeren als zij welwillend op zijn kuddes wil toezien. Maar toen daarna een gouden lam geboren werd negeerde Atreus de belofte aan de Godin en slachtte het dier. De pels van het lam borg hij op in een kist en bewaarde die als een schat. Artemis werd woedend over deze schending van zijn belofte, besluit wraak te nemen, en laat Aerope, de vrouw van Atreus, verliefd worden op Thyestes 1. De twee krijgen vervolgens een innige verhouding, zonder dat Atreus het in de gaten had.

Strijd om het koningschap

Als enkele jaren later Pelops sterft, ontbieden de inwoners van Mycene de twee broers naar de stad vanwege een orakel waarin gesteld werd dat ze een zoon van Pelops tot nieuwe koning moeten kiezen. Zo keren de twee broers terug naar hun vaderland, en verklaart Thyestes 1 tegenover de menigte dat ze degene moeten kiezen die hen de vacht van het gouden schaap kan tonen. Hij durfde dit rustig te verklaren omdat zijn minnares, Aerope, de vacht uit verliefdheid had gestolen van haar man om aan Thyestes 1 te geven zodat hij de nieuwe koning zou worden. Atreus, die niet wist dat zijn vacht gestolen was, verklaarde zich akkoord, waarna Thyestes 1 de vacht aan de massa liet zien en koning werd.

Opnieuw verbannen

Atreus begrijpt dat zijn vrouw en broer hem bedrogen hebben en doet zijn beklag bij Zeus. Die stuurt Hermes naar Atreus, om hem te vertellen dat hij met Thyestes 1 nog een andere afspraak moet maken over het koningschap. Namelijk dat Thyestes 1 het koningschap zal afstaan aan Atreus als Helius, de Zon, zijn weg in omgekeerde volgorde zou afleggen. Thyestes 1, die denkt dat dit niet kan gebeuren, stemt in en de volgende dag gaat de zon, door toedoen van Zeus, in het oosten onder. Hiermee legde Zeus, die koningen benoemt, het bedrog van Thyestes 1 bloot en werd Atreus koning van Mycene.

Huwelijk en kinderen

Thyestes 1 werd, samen met Aerope, vanwege dit bedrog door Atreus uit Mycene verbannen. In het buitenland trouwt Thyestes 1 met zijn minnares Aerope, en wordt bij haar vader van de twee zoons Tantalus 3 en Plisthenes 2. Volgens Apollodorus deelde Thyestes 1 in die periode ook het bed met een Najade 4, en werd hij bij haar vader van de vier zoons Aglaus, Callileon, Orchomenus 3, Tantalus 3 en een dochter Pelopia 4. Vanwege de wrok van Atreus brengt Thyestes 1 zijn dochter, om haar te beschermen, onder bij koning Thesprotus 2 in Sicyon, maar houdt zijn jonge zoons bij zich.

Wraak van Atreus

Maar Atreus is al die tijd het bedrog van zijn broer en ex-vrouw niet vergeten, en bedenkt een plan om zijn broer te doden. Hij stuurde een bode naar Thyestes 1 om hem uit te nodigen het geschil bij te leggen, en geeft voor dat hij vriendschappelijke bedoelingen heeft. Thyestes 1 geloofde zijn broer, en gaat samen met zijn jonge zoontjes naar Mycene om vrede met Atreus te sluiten. Maar zodra Thyestes 1 in Mycene aankomt, laat Atreus diens zoontje stilletjes vermoorden en hun vlees braden. Vervolgens dient Atreus dit vlees als maaltijd op aan zijn broer en laat hem na afloop de afgesneden handen en hoofden van zijn zoontjes zien. Terwijl Thyestes 1 de brokstukken nog uitbraakt wordt hij opnieuw het land uitgejaagd door de lachende Atreus.

Verkrachting Pelopia

Thyestes verkracht Aerope

Verdwaasd zwerft Thyestes 1 door het land en raadpleegt het orakel hoe hij wraak kon nemen op zijn broer. Het orakel antwoordde dat hij met zijn eigen dochter het bed moest delen, en de zoon die daaruit voortkwam Atreus zou doden. Dus gaat Thyestes 1 naar Sicyon, waar hij zijn dochter Pelopia 4 op een avond bij de rivier haar mantel ziet wassen, die tijdens het offeren in de tempel met bloed was besmeurd. Dan vergrijpt Thyestes 1 zich aan Pelopia 4, terwijl hij zijn identiteit verborgen houdt door zijn mantel over zijn hoofd te werpen. Tijdens de verkrachting weet Pelopia 4 echter het zwaard van haar verkrachter uit de schede te trekken en verborg dit, toen ze naar de tempel terugkeerde, onder het beeld van Athena. De volgende dag gaat Thyestes 1 naar Thesprotus 2, die hem adviseert om naar een ver land te gaan, om uit handen van de wraakzuchtige Atreus te blijven, en vertrekt Thyestes 1.

Geboorte Aegisthus

In de tussentijd werden de gewassen in Mycene onvruchtbaar, en leed men gebrek door de misdaad van Atreus. Om deze onvruchtbaarheid op te heffen vertelde het orakel aan Atreus dat hij Thyestes 1 terug moet halen naar zijn koninkrijk. Maar toen Atreus bij Thesprotus 2 kwam, in de veronderstelling dat Thyestes 1 daar verbleef, zag hij Pelopia 4 en vroeg om haar hand, in de veronderstelling dat zij de dochter van Thesprotus 2 was. Thesprotus 2, ter voorkoming van verdenking, gaf haar aan hem, hoewel ze al zwanger was. Zo werd Pelopia 4 de nieuwe vrouw van Atreus, en ging met hem mee naar Mycene waar ze van Aegisthus beviel. Uit schaamte lag ze het de baby te vondeling, maar vonden herders het kind dat ze door een geit lieten zogen.

Gevangen

Maar Atreus gaf opdracht om de jongen te zoeken, en hem op te voeden als zijn eigen zoon. Jaren later geeft Atreus zijn zoons, Agamemnon en Menelaus, opdracht om Thyestes 1 te zoeken, en gaan die naar Delphi voor advies. Toevallig was daar ook Thyestes 1 om het orakel te raadplegen hoe hij wraak kon nemen op zijn broer. Zodra het drietal elkaar treft grijpen de twee broers hun oom, en slepen Thyestes 1 naar Mycene waar Atreus hem in de gevangenis wierp. Vervolgens stuurt hij Aegisthus, in de veronderstelling dat het zijn eigen zoon was, naar de gevangenis om Thyestes 1 te doden. Toen Aegisthus in de cel kwam herkende Thyestes 1 het zwaard dat hij droeg, als het zwaard dat hij was kwijtgeraakt tijdens de verkrachting. Nieuwsgierig vraagt Thyestes 1 hoe Aegisthus aan het zwaard gekomen was, en antwoordde Aegisthus dat zijn moeder Pelopia 4 het hem gegeven had. Vervolgens geeft hij bevel om haar naar de gevangenis te brengen en het verhaal toe te lichten.

Dood van Atreus

Daar aangekomen vertelt Pelopia 4 dat ze het zwaard van een onbekende persoon had gepakt toen zij ’s nachts werd verkracht, en uit die omhelzing Aegisthus had gebaard. Dan grijpt de jammerende Pelopia 4 het zwaard, alsof ze het wil onderzoeken, en stak het in haar borst. Zo werden vader en zoon herenigd, en smeden samen een plan om Atreus te doden. Aegisthus trok vervolgens het bebloede zwaard uit de borst van zijn moeder, en ging daarmee naar Atreus. Die verheugde zich enorm toen hij het bebloede zwaard zag, in de veronderstelling dat Thyestes 1 eindelijk dood was. Maar dan slaat Aegisthus onverhoeds toe, en doodde Atreus. Vervolgens gaf hij het koningschap terug aan zijn vader.

Banneling

De zoons van Atreus, Agamemnon en Menelaus, zonnen weer op wraak voor de moord op hun vader, en verstoten enkele jaren later, met hulp van Tyndareus, Thyestes 1 weer van de troon. Om een eind aan de familievete te maken doden ze Thyestes 1 niet maar laten hem een eed afleggen dat hij nooit meer mocht terugkeren naar Mycene, en dwongen hem om als banneling op het eiland Cythera te gaan wonen. Zo sterft Thyestes 1 uiteindelijk in den vreemde, maar kwam er nog steeds geen eind aan de vloek die de wagenmenner Myrtilus over Pelops en al zijn nakomelingen had afgeroepen.

Stamboom:

Pelops Hippodamia 5 Catreus -
Thyestes 1 Aerope
Tantalus 3, Plisthenes 2

Pelops Hippodamia 5 Zeus Themis
Thyestes 1 Najade 4
Aglaus, Callileon, Orchomenus 3, Tantalus 3, Pelopia 4

Pelops Hippodamia 5 Thyestes 1 Najade 4
Thyestes 1 Pelopia 4
Aegisthus

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz