Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Thymoetes

Thymoetes is een van de vele kinderen die de Trojaanse koning Laomedon 1 bij zijn vrouw, Strymo, Placia of Leucippe 1 verwekte. De broers en zussen van Thymoetes zijn Aethylla, Antigone 3, Astyoche 5, Cilla, Clytius 1, Ganymedes, Hesione 2, Hicetaon 1, Lampus 1, Medisicaste 2, Podarces 2 (Priamus), Proclia en Tithonus 1. Wanneer de Trojaanse Oorlog uitbreekt is Thymoetes al een oude man, maar steunt hij zijn broer Priamus zo veel mogelijk als één van zijn raadgevers in de Raad van Troje.

De Raadsvergadering van koning Priamus

Als de Raad eens op de stadsmuur in vergadering bijeen zit, tijdens het tiende jaar van de oorlog, komt de mooie Helena aangelopen. Zodra de mannen haar zien zegt Thymoetes met gedempte stemmen tegen de anderen. ‘Wie ter wereld kan het de Grieken en Trojanen kwalijk nemen dat zij zo lang, vanwege haar, onder de oorlog lijden? Inderdaad is zij het levende evenbeeld van de onsterfelijke Godinnen. Maar het zou toch beter voor ons zijn als zij, met al haar schoonheid, zich weer inscheepte om naar huis te gaan en zo het noodlot van ons afwendde.

Nadat hun bondgenote, de Amazone Penthesilea, door Achilles was gedood komt de Trojaanse Raad weer bijeen, en is Thymoetes de eerste die spreekt: ‘Vrienden, ik heb de hoop verloren, nu Hector in het stof ligt. Met al zijn kracht was hij niet in staat om aan het Lot te ontsnappen, maar werd overtroffen door de handen van Achilles. En nu bracht hij zelfs Penthesilea ten val, voor wie alle andere Grieken ineenkrompen van angst. Ach, ze was prachtig! Toen ik haar voor het eerst zag, leek ze mij een Gezegende die uit de Hemel was neergedaald om licht in onze duisternis te brengen! Kom, laten we beraadslagen, wat we het beste kunnen doen. Of we gaan door met dit hopeloze gevecht tegen die meedogenloze vijanden, of we vluchten onmiddellijk uit deze gedoemde stad? Ja, gedoemd, want we kunnen de Grieken niet verslaan zolang die genadeloze Achilles in de voorhoede meestrijdt.’ Maar koning Priamus geeft de moed niet op en spoort zijn mannen aan om door te strijden zolang ze nog bondgenoten hebben, zoals Memnon, die met een groot leger op weg was naar Troje.

Dagen later komt Memnon inderdaad aan, en ziet Thymoetes vanaf de muur hoe ook dat leger door de Grieken in de pan wordt gehakt. Dan verliest hij alle hoop op een goede afloop van de strijd. Weken later is hij dan ook de eerste die de Trojanen aanmoedigt om het Houten Paard de stad in te slepen dat de Grieken op de vlakte hebben achtergelaten, en net doen of ze zijn teruggekeerd naar huis.

Stamboom:

Laomedon 1 Strymo / Placia / Leucippe 1 - -
Thymoetes -
-

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz