Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Uranus - Hemel - Megamedes

Uranus, de Oergod van de Hemel

Uranus, die door Homerus Megamedes wordt genoemd, is het eerste kind dat de Oergodin van de Aarde, Gaea, zonder tussenkomst van een man, het levenslicht schonk. Deze zoon was net zo groot als zijzelf, en werd gezien als de belichaming van de hemel, vol sterren, die haar geheel moest omvatten. Kort daarop baarde zij ook Ore (Bergen), Pontus (Zee) en de eerste Nimfen die de broers en zussen van Uranus werden. Maar er zijn ook andere versies over het ontstaan van Uranus. Zo stelt de schrijver van De oorlog tegen de Titanen dat Uranus een zoon was van Aether en Hemera 1 en schrijft Clement in zijn Erkenningen dat Uranus samen met Gaea is ontstaan uit het oerwezen Phanetas. Tenslotte stelt Orpheus dat Uranus zou zijn voortgekomen uit een reusachtig ei dat stolde (Phanetas) waarna eveneens Gaea en Uranus als eerste Goden het levenslicht aanschouwden.

Uranus woont in de hemel, waar hij de machtigste en eerste God is, na het ontstaan van de Aarde, die heerst over de hele wereld en hemel. Hij schept er genoegen in om op een hoge berg, de Olympus, te verblijven en vanaf die verheven plek, die de Troon van Uranus wordt genoemd, naar de Hemel en de Sterren te kijken. Hij bezit dan ook veel kennis over de bewegingen van de Sterren.

Nakomelingen

Uranus deelt het bed met zijn moeder Gaea die hem drie zoons van monsterlijke afmetingen baart, de Hecatoncheires. Hun namen zijn Briareus, Gyes en Cottus. De drie broers zijn enorme reuzen die oersterk waren, en elk honderd armen en hoofden bezitten. Uranus is jaloers op hun zeldzame kracht, hun gestalte en aanblik, en sluit het drietal diep in hun moeder, de aarde, op in de Tartarus. Kort daarop bevalt Gaea opnieuw van drie kinderen van Uranus, de Cyclopen. Deze zoons hadden maar één oog in het midden van hun voorhoofd. Hun namen waren Arges, Steropes en Brontes 1. Deze zoons vond Uranus er zo verschrikkelijk uitzien dat hij ook dit drietal, direct na hun geboorte, weer opsloot in de Aarde.

Opnieuw deelt Uranus het bed met Gaea en verwekt de twaalf Titanen. Dit aantal van twaalf zou verwijzen naar de evenzovele tekens die rond de wereld draaien. Deze Titanen werden de stamvaders en –moeders van de latere Goden. Als eerste werden er zes mannelijke kinderen geboren, te weten: Oceanus, Coeus 1, Crius, Iapetus 1, Hyperion 1 en als jongste Cronus. Daarna volgden zes vrouwen: Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, Tethys en Phoebe 1. Soms wordt nog een zevende genoemd, Dione 1.

Volgens een enkele mythe zou Uranus getrouwd zijn met Hestia bij wie hij de twee zoons, Titan 1 en Cronus verwekte, en twee dochters, Rhea en Demeter. Maar ook de negen Muzen zouden volgens enkele schrijvers de kinderen van Uranus en Gaea zijn.

Castratie van Uranus

Omdat Gaea boos was op Uranus, omdat hij al haar eerdere kinderen had opgesloten in haar eigen lichaam, bedacht ze een sluw en verderfelijk plan. Ze schiep in haar lichaam een nieuw element, ijzer, en maakte daar een grote sikkel dat zij haar laatste zoons voor ogen hield. Bitter gestemd zegt ze tegen de zes broers: ‘Kinderen van mij en een dwaas, jullie vader, ik vraag jullie dringend, doe wat ik zeg, dan straffen wij hem voor zijn gruwelijke wandaad, ja, jullie vader! Want hij is met wrede vergrijpen begonnen!’ Hevige vrees greep de Titanen aan, maar alleen Cronus vatte moed en zei tegen Gaea: ‘Moeder, ik zeg je mijn hulp toe, ik wil deze daad wel voltrekken. Ik bekommer me niet om die vader, ja, onze vader! Want hij is met die wrede vergrijpen begonnen!

Castratie van Uranus

Daarop verbergt Gaea Cronus heimelijk in een hinderlaag, en gaf hem de scherpe sikkel, terwijl ze hem vertelde hoe hij de aanslag moest plegen. Die nacht kwam de machtige Uranus naar haar toe en, hunkerend naar liefde, strekte zich over Gaea uit. Dan grijpt Cronus de sikkel, snijdt zijn vaders geslachtsdeel af en werpt dat ver weg in zee. De uit de wond van Cronus sijpelende bloeddruppels vallen in de schoot van Gaea, dat niet zonder gevolgen blijft. Enkele maanden later baart Gaea de Erinyen, de Wraakgodinnen, die een gesel voor de mensheid zouden worden. Volgens een enkele schrijver werden uit deze bloeddruppels ook de Giganten en de Meliaden geboren. Uit het geslachtsdeel van Uranus, dat zich met het schuim van de zee verbond, ontstond een beeldschone vrouw, de Godin van de liefde, Aphrodite.

Ontzetting uit de macht

Daarop vallen Cronus en zijn broers hun vader aan, en ontzetten hem uit de macht. Vervolgens halen zij hun broers, de Cyclopen, uit de Tartarus en schenken de Titanen de macht over de hemel aan Cronus. Na zijn onttroning heeft Uranus geen macht meer op Aarde maar bezit hij nog wel voorspellende gaven. Zo voorspelt hij aan zijn zoon Cronus dat deze, net als hij, door zijn eigen zoon uit de macht ontzet zal worden, ondanks al zijn kracht.

Wanneer Cronus met zijn zus Rhea trouwt, en uit angst voor de voorspelling van zijn vader, al zijn kinderen opeet, gaat Rhea ten einde raad naar haar ouders, Uranus en Gaea. Die vertellen haar dat zij aan Cronus een steen te eten moet geven, na haar laatste bevalling, en het kind, Zeus, in het geheim in een grot op Kreta groot moet brengen. Later voorspelt het tweetal aan Zeus dat hij moet opletten bij het verwekken van zoons. Ook hij loopt het risico om uit de macht ontzet te worden door een zoon die hij bij een bepaalde vrouw zal verwekken. Als dank voor die voorspelling richt Zeus op Kreta een altaar op voor Cronus.

Stamboom:

- / Aether / Phanetas Gaea / Hemera 1 / - Chaos / Chaos / Aether - / Nevel / Hemera 1
Uranus Gaea
Hecatoncheires: Briareus, Gyes, Cottus, Cyclopen: Arges, Steropes, Brontes 1
Titanen: Oceanus, Coeus 1, Crius, Iapetus 1, Hyperion 1, Cronus, Mnemosyne, Themis, Theia, Rhea, Phoebe 1, Tethys en Dione 1
Muzen: Calliope, Clio 1, Erato 2, Euterpe, Melpomene, Polymnia, Terpsichore, Thalia 3, Urania 1
Erinyen: Alecto, Megaera, Tisiphone 1
Giganten: Aetion 2, Agrius 1, Alcyoneus 1, Astraeus 2, Clytius 3, Damastor 4, Coeus 2, Enceladus 1, Ephialtes 1, Ephytus, Eurmedon 5, Eurytus 3, Gration, Hippolytus 1, Iapetus 2, Mimas 1, Otus 3, Pallas 2, Pelorus 2, Polybotes, Porphyrion 1, Rhoecus 2, Themoeses, Theodamas 2, Thoon 4, Typhoes
Meliaden

- / Aether / Phanetas Gaea / Hemera 1 / - - -
Geslachtsdeel Uranus Schuim van de Zee
Aphrodite

- / Aether / Phanetas Gaea / Hemera 1 / - - -
Geslachtsdeel Uranus Hestia
Titan 1, Cronus,Rhea, Demeter

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz